תקנון האתר

 

תקנון ותנאי השימוש בחנות המקוונת

כללי

 1. אתר המכירות האלקטרוני Hairway.co.il (להלן גם: "האתר"), משמש לרכישת מוצרים ותכשירים לטיפול וטיפוח השיער, על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
 2. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
 3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך, לקבל את התקנון ולנהוג לפיו. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 4. האתר הנו בבעלות "זוהר'ס - הפצה.ייעוץ.הדרכה", עוסק פטור מס' 023752512 (להלן: "העסק") וכתובתו הרשמית של בית העסק למשלוח דואר הינה ת.ד 512 גני-תקווה.
 5. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או העסק ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו, בכל הקשור להוראות ולתנאים של תקנון זה.
 6. העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. התקנון המעודכן יפורסם באתר, ויחול על כל שימוש באתר מרגע פרסומו.
 7. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את העסק, על אף שהעסק ישתדל לעשות את מיטב יכולתו כדי להציג בפני לקוחותיו תמונות מדויקות ככל האפשר.
 8. מחירי המוצרים כוללים מע"מ.
 9. באתר מותקנת מערכת הצפנה הפועלת על פי פרוטוקול PCI DSS Level-1לאבטחת מידע, הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת האתר.
 10. בכל זמן השימוש באתר, הלקוח יפעל בהתאם ויציית לתנאי התקנון.
 11. תקנון זה בכפוף להוראות הדין, ובמקרה של סתירה בין תקנון זה לבין הדין, יגברו הוראות הדין.
 12. הלקוח מצהיר כי הינו בן 18 שנים או יותר. לקוח שהינו צעיר מגיל זה אינו רשאי לבצע עסקאות באתר, אלא באמצעות בגיר בן 18 ומעלה, ובאמצעי תשלום בבעלות הבגיר.
 13. הרכישה
 14. כדי לבצע הזמנה יידרש הלקוח למלא את פרטיו האישיים, פרטי כרטיס אשראי או חשבון PayPal וכן ייתכן והלקוח יידרש לבחור שם משתמש וסיסמא. כדי שההזמנה תבוצע במהירות המרבית וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים באופן מלא ומדויק. יובהר כי במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי הלקוח, אשר בעקבותיו המשלוח יבוצע לכתובת השגויה בטרם התקבל תיקון לכתובת מהלקוח, יחויב הלקוח בעלות משלוח כפולה. פרטים אישיים שיימסרו על ידי הלקוח ככל שיימסרו, כפופים למדיניות הפרטיות של העסק אשר זמין בכתובת: https://hairway.co.il/pages/privacy-policy.
 15. במידה ולא הושלמה רכישה אך קיימים בסל הלקוח מוצרים שונים וכן במקרה בו הלקוח לא פתח משתמש באתר, העסק שומר לעצמו את הזכות להעביר תזכורת ללקוחותיו אודות המוצרים כאמור, באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת שהוזנה.
 16. עם אישור ביצוע החיוב על ידי הלקוח באתר, יבצע העסק בדיקה אוטומטית של פרטי כרטיס האשראי מול מערכת ש.ב.א. עם אישור ההזמנה ע"י חברות  כרטיסי האשראי ו/או ש.ב.א, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תירשם במחשבי העסק וניתן יהיה לראות את ההזמנה בחשבון המשתמש באתר, לאחר סיום המכירה. יובהר ויודגש, רק לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי ו/או העברת התשלום בPayPal תושלם העסקה למעשה.
 17. במידה ומוצר שנבחר אינו נמצא במלאי, ומסיבות שונות הדבר לא התבטא באתר, העסק יודיע ללקוח על אי זמינות המוצר במלאי ורשאי יהיה להציע ללקוח מוצרים חליפיים. במידה שיבחר הלקוח שלא לקבל את המוצרים החליפיים, תבוטל העסקה והעסק ישיב כל סכום  ששולם (ככל ששולם) לעסק ו/או יבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה וללקוח לא תהיה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
 18. העסק שומר לעצמו את הזכות לא לקבל הזמנה כלשהי ו/או לא לתן לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישה באתר, וזאת ללא כל הנמקה.
 19. אספקה ומשלוחים
 20. העסק ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל, כפי שהוזנה בעת הרכישה, בכפוף לתנאים המופיעים בתנאי המשלוח
 21. לאחר הרכישה, יישלחו הודעות לכתובת הדוא"ל שהוזנה עם פרטי ההזמנה וכן עדכונים לגבי מצב ההזמנה.
 22. העסק יפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי המשלוח שנבחרו על ידי הקונה בעת ביצוע ההזמנה.
 23. אין העסק אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו של העסק לרבות שביתות וכיוצ"ב.
 24. באזורים מרוחקים ו/או המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית העסק יהיה רשאי להעמיד את המוצרים לרשות הלקוח במקום סמוך אשר יתואם עם העסק מראש וכן יהיה העסק רשאי לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין משלוח כדרך כלל. במידה ומסיבה כלשהי לא יתאפשר ביצוע משלוח לכתובת מסוימת, החנות רשאית לבטל את ההזמנה ובלבד שתזכה את הלקוח במלוא סכום ההזמנה, כולל המשלוח שלא בוצע (למעט במקרה שבו המשלוח יצא ללקוח אך מסיבות שאינן תלויות בשליח ו/או בדואר לא ניתן היה להגיע ליעד, במקרה כזה דמי המשלוח לא יזוכו).
 25. הובלת ומשלוח המוצרים שנרכשו באתר תעשה על פי התקנון של הגוף באמצעותו מתבצעת ההובלה והאספקה של המוצרים. גוף השילוח או מי מטעמו רשאים לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי/ הצגה של כרטיס האשראי/ הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי או כל תעודה אחרת, וכן את חתימתו של בעל כרטיס האשראי, הכול בכפוף לנהלים וההנחיות שנקבעו על ידי גוף השילוח ואין העסק נושא באחריות בקשר להוראות אלו או מסירה מאוחרת או העדר מסירה מסיבות הנעוצות בגוף השילוח.
 26. חישוב זמני אספקת המוצרים מתייחס לימי עסקים בלבד, דהיינו ימים א' עד ה', ולמעט ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג, אשר אינם באים  במניין הימים.
 27. במידה ויגרמו עיכובים באספקת המוצר התלויים בספק או במבצע השליחות, העסק יהיה פטור מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד העסק ו/או מי מטעמו בקשר עם עיכובים באספקה.
 28. במידה ואפשרות "איסוף עצמי" מופיעה בדף ההזמנה, ניתן יהיה לאסוף את החבילה ישירות מהמחסן בכתובת שתימסר ללקוח בדוא"ל לאחר אישור ההזמנה. יובהר, כי במידה וההזמנה לא נאספה בתוך 21 ימי עסקים מיום הודעת מקום האיסוף ללקוח, ההזמנה תבוטל והלקוח יזוכה במלוא סכום הרכישה, למעט דמי ביטול המותרים על פי חוק (להלן: "דמי הביטול").
 29. מבצעים
 30. מעת לעת ימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
 31. כל המבצעים יהיו בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם, והכל כפוף לתנאי המבצע הרלוונטי וכפי שיפורסם.
 32. ביטול עסקה והחזרת מוצרים
 33. ביטול עסקה והחזרת מוצרים ייעשו בכפוף ובהתאם לאמור בפרק ביטול עסקה והחזרת מוצרים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.
 34. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יצוין כי העסק יאפשר בכל מקרה את ביטול העסקה והחזרת מוצרים שנרכשו דרך האתר באמצעות הודעה בכתב בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים אצל הלקוח, .כשהמוצרים במצב תקין ובאריזתם המקורית ומבלי שנעשה בהם שימוש.
 35. עבור מוצרים שהוחזרו בהתאם לסעיפים 29 ו –30 לעיל, יינתן זיכוי כספי במלוא גובה החיוב ולמעט דמי הביטול ככל שחלים על פי חוק.
 36. הזיכוי יינתן אך ורק לכרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה והוא יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה במספר תשלומים תואם, ועסקה שחויבה בתשלום בודד תזוכה בתשלום אחד)
 37. שליחת מוצר מוחזר אל העסק תהיה באחריותו ועל חשבונו של הלקוח.
 38. בעת קבלת המוצר המוחזר במחסני/משרדי העסק תתבצע בדיקה של המוצר, ובמידה וימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לאמור בתקנון זה.
 39. העסק יהא רשאי לבטל עסקה, כולה או חלקה:
  1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
  2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
  3. אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו.
  4. אם יתברר לעסק ו/או לספקים כי מבצע הפעולה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
  5. בכל מקרה, בטרם שהמוצר נשלח אל הלקוח ובכפוף לזיכוי מלא ככל שבוצע חיוב.
 40. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.
 41. העסק יאפשר החלפת מתנות אשר ניתנו ללקוח או צד שלישי במתנה ממי שאינו העוסק בכפוף למדיניות ההחלפות הקיימת אצל הספקים השונים בכל מוצר ומוצר. המתנה תוחלף לאחר שתגיע בשלמותה, באריזתה המקורית, טרם בוצע בה שימוש כלשהו וללא כל נזק, אל העסק ובכפוף למתן הודעת ביטול בתוך 14 יום מיום קבלת המוצרים אצל הלקוח . עלויות משלוח באם קיימות, יחולו על מחליף המתנה בלבד. החלפה הינה חד פעמית. 
 42. במידה והלקוח קיבל מוצר כלשהו במתנה ברכישת מוצר אחר באתר, במידה והמוצר יוחזר, על הלקוח להחזיר גם את המתנה, כשהיא באריזה מקורית ולא נעשה בה שימוש, או לחלופין במידה ותנאים אלה אינם מתמלאים, ישלם הלקוח את שוויה של המתנה. לא ניתן להחליף מתנה.
 43. אחריות
 44. העסק יאפשר ביטול העסקה והחזרת המוצר וזיכוי מלא, או החלפת המוצר שנרכש דרך האתר באחר שווה ערך, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר במידה ובמוצר נתגלה פגם או קלקול בעת הוצאתו מהאריזה, ובתנאי שהמוצרים יוחזרו באריזתם המקורית ומבלי שנעשה בהם שימוש. האמור אינו חל לגבי פגם שחל או קרה למוצר במהלך ההובלה, או במידה ונגרם על ידי הלקוח במזיד או ברשלנות.
 45. במקרה של פגם או תקלה במוצר שאינה נובעת מההובלה ו/או מרשלנות ו/או זדון של הלקוח, האחריות למוצרים תהיה בהתאם לאחריות היצרן ו/או היבואן, לחנות אין כל אחריות לתיקון פגמים במוצרים מעבר להחזרת המוצר כמפורט בתקנון זה.
 46. העסק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה מרכישה באמצעות האתר ו/או משימוש של מוצרים ו/או מכשירים ו/או תכשירים שנרכשו באתר, תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות נזקי גוף ו/או רכוש ו/או הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא .
 47. העסק אינו אחראי לכך שהמוצרים אכן יתאימו למטרה שלשמה נרכשו או שיתאימו לתיאור המוצר כפי שנמסר על ידי היצרן, /ואו שהמוצר יספק את התוצאות הרצויות ו/או המבוקשות ללקוח או לצד שלישי כלשהו ו/או המובטחות על ידי יצרן המוצר (בין על פי מידע מתאר המצוי באתר ובין אם במקום אחר). האתר הינו חנות מקוונת, המאפשרת רכישה של מוצרים המיובאים לארץ על ידי צדדים שלישיים ומיוצרים על ידי צדדים שלישיים, ולחברה אין כל אחריות בקשר עם המוצרים, תפקודם, תוצאות שימוש בהם, או כל אפקט בלתי רצוי שהם עשויים לגרום, ובכלל זה כל נזק ו/או הפסד ו/או פגיעה כתוצאה משימוש במוצרים ו/או מכשירים ו/או תכשירים שנרכשו באתר, וללקוח לא תהיה כל תביעה וטענה כלפי העסק בקשר עם האמור.
 48. מובהר כי האחריות למוצרי חשמל שנרכשים לא ניתנת על ידי העסק אלא על ידי היבואן או יצרן של המוצרים. במקרה של תקלה במוצר חשמלי יפנה הלקוח ליבואן/נותן השירות כפי שמופיע בתעודת אחריות למוצר.
 49. לכל שאלה, טענה או הבהרה, הלקוח מוזמן ליצור עמנו קשר בכתובת הדוא"ל: Service@hairway.co.il ואנו נעשה את כל המאמצים לענות בהקדם
 1. קניין רוחניכל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הקשורים בהקמת האתר, הפעלתו, תכניו, שיטות הפעולה שלו, הנם רכושו של העסק ו/או נותני הרישיון לעסק בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור המוצרים וכל פרט אחר הקשור למראהו, הפונקציונאליות שלו והפעלתו.
 1. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, לרבות אלמנטים גרפיים, מאמרים, בלוג, וכיוב', בלא קבלת רשותו של העסק מראש ובכתב.
 2. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתו של העסק מראש ובכתב.
 3. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתו של העסק מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 4. השם HAIRWAY דרך השיער, הלוגו, וכן שם המתחם co.il של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הם כולם רכושו של העסק בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.
 5.  
 6. שמירה על סודיותהעסק מתחייב לעשות כמיטב יכולתו באמצעים העומדים לרשותו לשמור על סודיות פרטי הלקוח ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. העסק עושה שימוש בשירותי סליקה מאובטחים תוך שימוש בתקנים מחמירים, המקובלים על חברות האשראי בארץ. עם זאת, היות ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של העסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. העסק לא יישא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העסק במקרה זה. יודגש כי העסק אינו שומר את פרטי כרטיסי האשראי, וכי העסקאות המתבצעות בכרטיסי אשראי מתבצעות און-ליין, ללא שמירת פרטי כרטיס האשראי.
 1. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי העסק יהא מחויב לנהוג על פי כל דין החל עליו.
 2. שונות
 1. על ההתקשרות בין המזמין לבין העסק דרך האתר יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 2. בית המשפט היחיד המוסמך לדון בכל עניין הקשור לאתר זה הינו בית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.
 3. בכל מקום בו הכתוב מתייחס ללשון זכר, האמור מתייחס גם לנקבה

 

 

שירות משלוחים

להלן רשימת הישובים, לפי סדר א'-ב', בהם מבוצעת מסירה אישית עד הדלת.

בכל שאר הישובים, ברחבי הארץ, המסירה הנה בהתאם לנוהל חלוקת הדואר בישוב.

* רשימת היישובים מתעדכנת מעת לעת והיא מתפרסמת באתר האינטרנט של דואר ישראל